vobas - een platform voor en door bodemdeskundigen

Vobas

Onafhankelijke Bodemkundige Advies- & Studiebureau’s

Vlaanderen heeft momenteel 72 erkende bodemdeskundigen. Dit betekent een gigantische hoeveelheid kennis en ervaring. Het samenbrengen van deze kennis en ervaring gebeurt veel te weinig. Ondermeer studiedagen, symposia, en workshops zijn middelen om gesprekken te voeren. Een actieve betrokkenheid bij een beroepsvereniging kan echter nog heel wat verder gaan.

ambitie

platform voor overleg en uitwisseling

VOBAS heeft de ambitie om als vereniging te werken aan kennisopbouw en te zorgen voor een optimale dienstverlening door haar leden. Hiervoor zal de vereniging een platform zijn voor overleg en uitwisseling van ervaring en kennis.

praktisch

werkwijze binnen vobas

Met haar leden vertegenwoordigt zij een belangrijk percentage van de actieve markt van bodemonderzoek en advies. Het is dan ook logisch dat de mening van de leden belangrijk is en dient voor overleg met de relevante instanties, opleidingscentra, ... Elk overleg wordt voorbereid in een werkgroep, die zich buigt over een bepaald thema. De vereniging zal zich manifesteren als actieve partner in overleg met overheidsinstanties, andere sectororganisaties en actoren die van belang kunnen zijn voor VOBAS. Meer info? Lees het Reglement van Interne Orde.