doelstellingen van vobas

één stem

Één aanspreekpunt en één stem zijn voor overleg met relevante administraties, organisaties, instellingen enz. (bijvoorbeeld de OVAM, LNE, VITO).

informatiestromen

Uitwisseling van informatie met administraties, instellingen, onderling.

invloed

Een maximale betrokkenheid bij het tot stand komen van regelgeving en de invulling ervan.

belangenvereniging

Het verdedigen van de belangen van de sector in het algemeen en van de leden van VOBAS in het bijzonder.

kwaliteit

Het streven naar regelgeving en richtlijnen gestoeld op en met respect voor kwaliteit en deskundigheid.